NOMENAMENTS DIOCESANS A SANT FELIU DEL LLOBREGAT

 
07/08/2019

2 pel que fa al moviment de centres de preparació al matrimoni, CPM, ESTA INCLÒS DINS LA PASTORAL FAMILIA I VIDA, i els actuals representants deixan el càrrec i en el seu lloc hi haura el matrimoni Juan Antonio Reyes Rodríguez i Maite Canut Alvarez, de Sant Boi del Llobregat,  i el consiliari Mn. Juan Antonio Vargas Salas.

Per part de nosaltres com a representants del CPM al Bisbat de Sant Feliu, volem desitjar tota mena d'encerts per encaminar a la joventut cap els valors del matrimoni cristià, o cap a la parella responsable amb projecte compartit.

Al Bisbat de Sant Feliu, la instauració del CPM no és important, doncs solament tenim acció els grups d'Olesa i Abrera, que fan acció dins l'arxiprestat de Montserrat. Així doncs, un primer objectiu a la vista : expansionar-se i servir als joves de tot el bisbat.

 

RESPONSABLES DEL CPM  SANT FELIU

 Gregori Campos i Bene Temporal