L’Ajuntament d’Olesa rep un reconeixement per la implantació de la Finestreta Única Empresarial

aOlesa.com
26/05/2017

Comparteix

El guardó, que atorga la Generalitat de Catalunya, reconeix l’Ajuntament per haver posat en marxa aquesta eina, que simplifica i agilita els procediments que han de fer les empreses, per poder iniciar una activitat empresarial i dotar-los de més transparència.

L’Ajuntament d’Olesa ha estat reconegut per la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), que permet fomentar l’activitat econòmica amb la reducció dels tràmits administratius que han de fer les empreses, l’increment de la transparència i la simplicitat dels procediments. A través d’aquesta xarxa interadministrativa s’elimina el temps per iniciar una activitat i es fomenten els mecanismes de col·laboració entre administracions públiques catalanes.

La posada en marxa de la Finestreta Única Empresarial ve de la necessitat de fomentar la col·laboració entre les administracions públiques catalanes, per fomentar l’activitat econòmica. Arran de la Llei 16/2015, aprovada pel Parlament de Catalunya, hi ha hagut un canvi en el model de relació entre les empreses i les administracions públiques, reduint l’excés de càrregues i tràmits burocràtics que aquestes han de realitzar.

Actualment, aquesta eina de simplificació administrativa és operativa al 96% dels municipis de Catalunya, en concret, en 905 localitats, i ja cobreix el 76% de la població del territori català.

La FUE permet iniciar la formalització de 524 tràmits, uns 405 dels quals, a més, es poden també completar íntegrament a través d’aquest canal. Mentre que al 2014 es gestionaven un 37% dels expedients per via electrònica i el 63% restant de manera presencial. Ara s’ha invertit la tendència, de manera que la gestió electrònica dels expedients, l’any 2016, ja va representar el 72% del total.