L’AJUNTAMENT I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA SIGNEN UN ACORD PER DONAR SUPORT A LES FAMÍLIES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL RESIDENCIAL

aOlesa.com
09/04/2013

Comparteix

Ahir es va signar un Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i Càritas Diocesana de Barcelona, per coordinar les activitats en l’àmbit de l’assessorament i suport a famílies olesanes amb problemes de pagament de dels seus habitatges.

L’Ajuntament d’Olesa, de cara a prevenir l’exclusió social residencial, té interès a oferir suport a les famílies del municipi que es troben en situació de greu dificultat en el pagament dels seus habitatges –de compra o de lloguer- i que corren risc de desnonament.

Càritas Diocesana de Barcelona per la seva banda, com a entitat que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi, i la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social, ha decidit actuar, també, en relació amb uns segments socials que estan esdevenint vulnerables perquè corren un risc important d’exclusió per causa de les dificultats sobrevingudes per al pagament dels seus habitatges, tant en casos d’habitatges de lloguer, com d’habitatges comprats mitjançant hipoteca.

Per això, el setembre de 2011, Càritas Diocesana de Barcelona va posar en marxa el Servei de Mediació en Habitatge. L’objectiu del servei és dur a terme tasques de mediació entre les famílies que es troben davant greus dificultats de pagament dels seus deutes hipotecaris o de lloguer i els


propietaris dels habitatges o les entitats financeres, per així arbitrar les solucions més proporcionades i justes, i així, evitar la pèrdua de l’habitatge.

A partir d’aquest interès comú, Ajuntament i Càritas, consideren d’especial interès establir un marc de col•laboració i de suport mutu en el desenvolupament dels programes de mediació.

LES CLÀUSULES DEL CONVENI
Càritas Diocesana de Barcelona i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat col•laboraran en el manteniment, desplegament i reforç dels sistemes de mediació entre les famílies endeutades i les entitats financeres, mitjançant el procediment següent:
a) L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat crearà un punt d’informació del Servei de Mediació en Habitatge (a concretar ubicació), a través del qual s’atendrà les famílies endeutades amb problemes de pagament i amb risc de pèrdua del seu habitatge que acudeixin als seus serveis.
b) El Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona adreçarà al punt d’atenció anteriorment referit totes les consultes de problemes relacionats amb el pagament de l’habitatge que li siguin formulades per famílies o persones residents al municipi d’Olesa de Montserrat.
c) De la mateixa manera es derivaran al punt d’informació les consultes que inicialment s’adrecin a la Oficina Local d’Habitatge o als Serveis Socials de l’Ajuntament.
d) La persona responsable d’aquestes atencions estudiarà els casos i elaborarà propostes que traslladarà a les persones responsables del Servei de Mediació en Habitatge -segons que es tracti de problemes de


lloguer o d’hipoteca- per tal que aquestes ho validin i puguin intermediar davant les entitats financeres o davant dels propietaris dels habitatges per trobar les solucions més justes i proporcionades.
e) Càritas Diocesana de Barcelona podrà donar suport a les problemàtiques plantejades mitjançant la concessió d’ajuts econòmics puntuals, en els casos que ho consideri oportú.
f) Càritas Diocesana de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, podrà donar suport a les problemàtiques plantejades, mitjançant la cerca d’habitatges de substitució, en els casos que ho consideri oportú.

Un cop signat el conveni, es crearà una comissió d’avaluació i de seguiment del servei, integrada per representants d’ambdues institucions que vetllarà pel compliment dels acords establerts, i s’establirà un sistema d’intercanvi d’informació permanent.

La signatura pública del conveni es va celebrar ahir a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat entre l’alcalde de la població, Salvador Prat, i la responsable del Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona, Joana Suñer.