OLESA DE MONTSERRAT REP EL PLA DIRECTOR D'EQUIPAMENTS

aOlesa.com
14/12/2012

Comparteix
OLESA DE MONTSERRAT REP EL PLA DIRECTOR D'EQUIPAMENTS

Olesa de Montserrat ja compta amb el Pla Director d'Equipaments, una eina de planificació que recull les necessitats i les disponibilitats del municipi en matèria d'equipaments, fa la diagnosi del seu estat i les previsions de futur, i proposa un pla d'actuacions i d'inversions a curt, mitjà i llarg termini, per a 10 anys.
Aquest treball, elaborat per la Diputació de Barcelona, ha estat lliurat aquest matí a l'alcalde, Salvador Prat, per part del diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Alberto Villagrasa.
El treball conté, d'una banda un inventari detallat dels equipaments existents i del sòl disponible per a equipaments, segons el planejament urbanístic vigent. D'altra banda, l'anàlisi del grau de compliment de les exigències legals i de les recomanacions de prestació dels serveis que per a cada tipus d'equipament estableix l'administració competent, tenint en compte les necessitats actuals i les hipòtesis demogràfiques d'evolució de la població. També inclou una diagnosi de la situació actual i de les necessitats previsibles per als pròxims 10 anys.
A partir d'aquest punt, el document recull propostes per cobrir les necessitats detectades. Finalment, en funció de les polítiques municipals i de les previsions financeres i pressupostàries, s'hi inclou un pla d'inversió. En totes les fases, ha estat clau la implicació municipal, tant a nivell tècnic com polític.
En un context de crisi econòmica i de revisió del planejament vigent, el Pla s’ha d’utilitzar com a instrument per aconseguir que les inversions en matèria d'equipaments responguin a les necessitats reals del municipi i que s'adaptin a la seva capacitat d'inversió. En la situació econòmica actual el treball ha de servir per reflexionar sobre l'ús i l'aprofitament dels equipaments municipals, buscant la manera d'optimitzar-los.
L’Alcalde d’Olesa, Salvador Prat, ha avançat que la intenció del Govern Municipal és centra els esforços en mantenir els equipaments existents al municipi i ha destacat que, dels 55 equipament públics que hi ha, 44 són municipals. “Aquests seran doncs els equipaments en els que l’Ajuntament centrarà els seus esforços, especialment en els de caràcter esportiu que són els que, degut a la seva antiguitat, són els que necessiten més atenció”.
En aquest sentit l’Alcalde ha avançat que l’Ajuntament està esperant una diagnosi dels equipaments esportius del municipi que ha de reflectir les necessitats que hi ha i “quins són els recursos que s’haurien de destinar a millorar-los”, i ha afegit que “el fet que el Pla es pugui tirar endavant o no dependrà de la situació i de la participació de les administracions”. L’Alcalde considera que “estem en una època d’incertesa, de grans trasbalsos, i els plans s’han d’adaptar a la realitat”.
El Pla ha tingut un cost de 33.866 €, dels quals la Diputació de Barcelona ha aportat 19.866 €, i l'Ajuntament els 14.000 € restants. El cost de les actuacions previstes en el treball oscil•la entre 31,9 i 36,7 MEUR.